Καινοτόμο Έργο “Αυτόνομο Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου για Προφίλ Αλουμινίου”

Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες Μηχανικής Μάθησης & βελτιστοποιούμε την παραγωγική διαδικασία των προφίλ αλουμινίου.

Ένα έξυπνο σύστημα επιθεώρησης ποιότητας των προφίλ αλουμινίου που στοχεύει στη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας.
Ένα ουσιαστικό βήμα των εργοστασίων διέλασης αλουμινίου προς την Αυτονομία και τον μετασχηματισμό τους σε εργοστάσια του μέλλοντος.
Το καινοτόμο έργο «Vigilant 4.0» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την ALUMIL Α.Ε. Η καινοτομία του αφορά στην εφαρμογή τεχνολογιών Μηχανικής Μάθησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με στόχο τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας παραγωγής προφίλ αλουμινίου. To έργο συμβάλλει σημαντικά στη μετατροπή των εργοστασίων Διέλασης Αλουμινίου σε Εργοστάσια του Μέλλοντος. Στα αποτελέσματα αυτού του πειράματος έχουν καταγραφεί σημαντικά οφέλη και κέρδη για τους πελάτες, όπως μείωση του σκραπ, αποφυγή άσκοπης επεξεργασίας ελαττωματικών προφίλ καθώς και ταχύτερη ολοκλήρωσης της παραγγελίας.
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Είναι γνωστό πως το δευτερογενές στάδιο επεξεργασίας των προφίλ αλουμινίου απασχολεί συχνά τα εργοστάσια Διέλασης. Αυτό συμβαίνει για δύο πολύ σημαντικούς λόγους:
Το συγκεκριμένο στάδιο επεξεργασίας είναι αναμφίβολα το πιο κοστοβόρο στάδιο επεξεργασίας. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό, εάν λάβουμε υπόψη μας την υψηλή τιμή του αλουμινίου, το κόστος επεξεργασίας των επιμέρους σταδίων, αλλά και την κατανάλωση της ενέργειας που απαιτείται.
Το συγκεκριμένο στάδιο επεξεργασίας είναι υπεύθυνο για σημαντικά ποσοστά σκραπ, κάτι που κάθε Διέλαση Αλουμινίου προσπαθεί να μειώσει.
Η ΛΥΣΗ
Το Vigilant 4.0 σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με στόχο να καταφέρουν τα εργοστάσια Διέλασης Αλουμινίου να ξεπεράσουν σημαντικά προβλήματα της παραγωγικής τους διαδικασίας, βελτιστοποιώντας την αποδοτικότητά τους.

Το Vigilant 4.0 αποτελεί ένα Αυτόνομο Σύστημα Λήψεως Αποφάσεων για τη διέλαση αλουμινίου. Παρέχει έναν κλειστό βρόχο διασφάλισης ποιότητας, που έχει την ικανότητα να ανιχνεύει τα σφάλματα στην επιφάνεια των προφίλ σε πραγματικό χρόνο και με υψηλή ακρίβεια. Παράλληλα, ελαχιστοποιεί την προώθηση των ελαττωματικών προφίλ στα επόμενα στάδια επεξεργασίας.
Το Vigilant 4.0 ευθυγραμμίζεται με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, αφού μπορεί να μειώσει σημαντικά:
Την απαιτούμενη ενέργεια.
Την απελευθέρωση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2).
Τα βλαβερά απόβλητα που δημιουργούνται κατά τη δευτερογενή παραγωγική διαδικασία στα εργοστάσια διέλασης αλουμινίου.
ΤΑ ΟΦΕΛΗ
Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του Vigilant 4.0 στο στάδιο της επεξεργασίας των προφίλ αλουμινίου είναι πολλαπλά. Μεγιστοποιείται όλη η απόδοση της παραγωγικής διαδικασίας, ενώ ταυτόχρονα τα εργοστάσια Διέλασης Αλουμινίου μετασχηματίζονται σε εργοστάσια του Μέλλοντος.
100% έλεγχος σε όλα τα προφίλ
Μείωση του σκραπ
Ελαχιστοποίηση της άσκοπης επεξεργασίας ελαττωματικών προφίλ
Μείωση επιστροφών
Ταχύτερη ολοκλήρωση παραγγελίας
Ταυτοτητα Εργου
Έναρξη: 1η Ιανουαρίου 2021
Διάρκεια: 9 μήνες
espa-logos
Συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναγνωριστικό συμφωνίας επιχορήγησης: 825030.
Μετάβαση στο περιεχόμενο