Βελτιστοποίηση του χάρτη ελαττωμάτων με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) για τη βιομηχανία της έλασης Αλουμινίου

Η Elval αποτελεί τον τομέα έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor Α.Ε. (ELHA:ATH), της κορυφαίας βιομηχανίας αλουμινίου και χαλκού παγκοσμίως με ισχυρή παραγωγική βάση 15 εργοστασιακών μονάδων, τεχνολογία αιχμής και σταθερή παρουσία σε περισσότερες από 90 χώρες.Η Elval διαθέτει 50 χρόνια τεχνογνωσίας στην έλαση και στην ανακύκλωση αλουμινίου, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας καινοτόμες λύσεις, ενώ παράλληλα δημιουργεί αξιόπιστες συνεργασίες σε όλο τον κόσμο. Το εκτεταμένο και εξατομικευμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων εξυπηρετεί τις αγορές συσκευασίας, μεταφορών, αυτοκινητοβιομηχανίας, θέρμανσης-ψύξης-κλιματισμού, δόμησης και κατασκευών, ενέργειας και βιομηχανικών αγορών. Μέσω συνεχών επενδύσεων σε έρευνα, ανάπτυξη, καινοτομία και διαθέτοντας εσωτερικό Κέντρο Τεχνολογίας, επενδύουμε σε ανθρώπινο δυναμικό με υψηλή εξειδίκευση και τεχνογνωσία, στην υπεύθυνη παραγωγή και στην προστασία του περιβάλλοντος, στηρίζοντας τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και τη συμβολή του αλουμινίου στην κυκλική οικονομία

Η Πρόκληση

Η Elval, μία κορυφαία εταιρεία στην κατασκευή προϊόντων έλασης αλουμινίου, ζήτησε από την D-Cube να βελτιώσει περαιτέρω τα αποτελέσματα της ταξινόμησης ελαττωμάτων σε ένα ήδη εγκατεστημένο σύστημα ελέγχου επιφανειών, το οποίο λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της για περισσότερα από 15 χρόνια. Με τη χρήση του CYRUS, Cyber-Physical Platform for Surface Inspection, η D-Cube εργάστηκε σε ένα έργο διάρκειας 18 μηνών, με στόχο τη διεύρυνση της ταξινόμησης ελαττωμάτων με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Εταιρεία

Η Elval αποτελεί τον τομέα έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor Α.Ε. (ELHA:ATH), της κορυφαίας βιομηχανίας αλουμινίου και χαλκού παγκοσμίως με ισχυρή παραγωγική βάση 15 εργοστασιακών μονάδων, τεχνολογία αιχμής και σταθερή παρουσία σε περισσότερες από 90 χώρες.Η Elval διαθέτει 50 χρόνια τεχνογνωσίας στην έλαση και στην ανακύκλωση αλουμινίου, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας καινοτόμες λύσεις, ενώ παράλληλα δημιουργεί αξιόπιστες συνεργασίες σε όλο τον κόσμο. Το εκτεταμένο και εξατομικευμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων εξυπηρετεί τις αγορές συσκευασίας, μεταφορών, αυτοκινητοβιομηχανίας, θέρμανσης-ψύξης-κλιματισμού, δόμησης και κατασκευών, ενέργειας και βιομηχανικών αγορών. Μέσω συνεχών επενδύσεων σε έρευνα, ανάπτυξη, καινοτομία και διαθέτοντας εσωτερικό Κέντρο Τεχνολογίας, επενδύουμε σε ανθρώπινο δυναμικό με υψηλή εξειδίκευση και τεχνογνωσία, στην υπεύθυνη παραγωγή και στην προστασία του περιβάλλοντος, στηρίζοντας τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και τη συμβολή του αλουμινίου στην κυκλική οικονομία.

Το πρόβλημα / Η ευκαιρία

Στα υπάρχοντα συστήματα ελέγχου επιφάνειας στις γραμμές διεργασίας Έλασης Αλουμινίου, η ανίχνευση και κατηγοριοποίηση των ελαττωμάτων απαιτεί επισταμένη εποπτεία από το προσωπικό, ώστε να φτάσει τις υψηλές προδιαγραφές της παραγωγής της Elval. Η μείωση της ανθρώπινης παρέμβασης στην ανάλυση του χάρτη επιφανειακών ελαττωμάτων αποτελεί ένα επαναλαμβανόμενο και πρωτοποριακό βήμα προς τη νέα ψηφιακή εποχή, με στόχο την αύξηση της ποιότητας των προϊόντων, τη βελτίωση της αποδοτικότητας της παραγωγής συνολικά και κατά συνέπεια, την ικανοποίηση των πελατών.

Η Λύση

Ένα καινοτόμο και άρτια εκπαιδευμένο πλέγμα δικτύων Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) το οποίο επεξεργάζεται τα αποτελέσματα της ανίχνευσης και της κατηγοριοποίησης τρίτων συστημάτων και δημιουργεί έναν ακριβή και αξιόπιστο χάρτη ελαττωμάτων της επιφάνειας των ρολών αλουμινίου. Οι χάρτες ελαττωμάτων συγχρονίζονται στο σύστημα διαχείρισης δεδομένων, AI Data Management System, επιτρέποντας την σύγκριση της απόδοσης των εναλλακτικών ταξινομητών.

Αποτελέσματα

Η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) στον έλεγχο επιφανειών είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας ολιστικής λύσης ανίχνευσης και κατηγοριοποίησης σφαλμάτων, ελαττώνοντας σημαντικά τις στατιστικές αβεβαιότητες. Η Τεχνητή Νοημοσύνη βελτίωσε αισθητά τους δείκτες Ακρίβειας (Precision) και Ανάκλησης (Recall) της κατηγοριοποίησης.

Παράδειγμα ελαττώματος που ανιχνεύτηκε από την Τεχνητή Νοημοσύνη, ρωγμές στην άκρη του ρολού, για την αποφυγή διακοπών  της παραγωγής
93% ακρίβεια στις κύριες κατηγορίες ελαττωμάτων με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως φαίνεται στο case study από την D-cube

Με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης επιτεύχθηκε ακρίβεια 93% στις σημαντικότερες κατηγορίες ελαττωμάτων, προδιαγράφοντας μια σημαντική βελτίωση των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου της επιφάνειας του αλουμινίου.

Τα Συμπεράσματα

Η συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης αναδεικνύει κομβικές αναβαθμίσεις στην μεθοδολογία μας, μέσα από την αισθητή βελτίωση της ακρίβειας στην ανίχνευση ελαττωμάτων, της αποτελεσματικότητας σε επίπεδο διαδικασιών, της διαφάνειας των δεδομένων, με εκτεταμένες επιπτώσεις σε όλο το φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών.

  • Σημαντική βελτίωση στην Ακρίβεια της Ανίχνευσης και της Κατηγοριοποίησης.
  • Βελτιωμένη Ανίχνευση και Κατηγοριοποίηση των Κρίσιμων Ελαττωμάτων.
  • Αποτελεσματικές και Ποιοτικές επιχειρησιακές λειτουργίες
  • Διαφάνεια Δεδομένων

Testimonial από τον κ. Σπήλιο Θεοδωρόπουλο, Senior Project Manager της εταιρείας Elval

Στην Elval, η ποιότητα της επιφάνειας αποτελεί προτεραιότητά και ένα λόγος να είμαστε περήφανοι. Επενδύουμε συνεχώς σε νέες τεχνολογίες,  όπως και στην βελτιστοποίηση των διεργασιών, των πόρων, και του εξοπλισμού, ώστε να διατηρήσουμε αυτήν τη θέση. Η εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στον επιφανειακό έλεγχο απαιτεί προσοχή και προσεκτική σκέψη, καθώς ήδη μετασχηματίζει ολόκληρους τομείς και έχει τη δυνατότητα να επιφέρει πρωτοφανή αποδοτικότητα και ανταγωνιστικά  πλεονεκτήματα.

Εικόνα του Σπήλιου Θεοδωρόπουλου, Senior Project Manager της Elval, με απόσπασμα σχετικά με τη συνεργασία τους με την D-cube

Κατά τη διάρκεια της διετούς συνεργασίας μας με την D-Cube, κατορθώσαμε να αξιοποιήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη, να επιδείξουμε χειροπιαστά αποτελέσματα και να εντοπίσουμε πολυάριθμες  δυνατότητες για μελλοντικές βελτιώσεις. Είμαστε πλέον βέβαιοι ότι οι αλγόριθμοι βαθιάς μάθησης, στα χέρια των κατάλληλων συνεργατών, μπορούν να επιτύχουν υψηλότερους δείκτες απόδοσης από τους κοινούς ταξινομητές.

Με μία μεσοσταθμική ακρίβεια της τάξεως του 93% και αρκετές βελτιώσεις υπό διερεύνηση, είναι σαφές ότι οι δυνατότητες είναι περισσότερο από προφανείς: Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι απλά ικανή να βελτιώσει την ανίχνευση και την κατηγοριοποίηση των ελαττωμάτων. Αποτελεί μια κομβική τεχνολογία προς την κατεύθυνση επίτευξης πιο φιλόδοξων στόχων, όπως είναι η αυτόνομη διαλογή των ρολών αλουμινίου.

Επικοινωνήστε μαζί μας για μία παρουσίαση σχετικά με τις ανάγκες του εργοστασίου ή της παραγωγής σας και ανακαλύψτε πώς μπορείτε να εκμεταλλευτείτε στο μέγιστο την πρωτοποριακή μας τεχνολογία.
Μετάβαση στο περιεχόμενο
espa poster
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.