Καινοτόμες λύσεις ποιοτικού ελέγχου για τη βιομηχανία

Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες οπτικής υπολογιστικής, μηχανικής μάθησης, τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης μεγάλων δεδομένων.

SOLUTIONS

EXTRUSION

EXTRUSION 4.0

Το μέλλον της Βιομηχανίας Αλουμινίου

Πρωτοποριακή λύση μηχανικής όρασης για τον έλεγχο ποιότητας στις γραμμές διέλασης αλουμινίου. Μείωση των ελαττωματικών προφίλ, μείωση κόστους παραγωγής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης με τη χρήση νευρωνικών δικτύων στον ποιοτικό έλεγχο. Παρακολούθηση παραγωγής σε πραγματικό χρόνο και υποβοήθηση λήψης αποφάσεων με την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων.

Εγγυηθείτε στους πελάτες σας προϊόντα χωρίς ελαττώματα.

Περισσοτερα

STONE 4.0

Εργοστάσιο Μαρμάρου του Μέλλοντος

Ολοκληρωμένη λύση ποιοτικού ελέγχου στην παραγωγή πλακιδίων, την παλετοποίηση και την ιχνηλασιμότητα τους σε όλα τα στάδια. Αυτόματη διαλογή πλακιδίων και ακριβής εντοπισμός σφαλμάτων, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Υποστήριξη παλετοποίησης με τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας. Παρακολούθηση της παραγωγής σε πραγματικό χρόνο από στελέχη και πελάτες.

Η μοναδική λύση στον κόσμο που εγγυάται την αντικειμενική διαλογή φυσικών πετρών.

Περισσοτερα

STONE

AI DMS

The Data Management System of the Future

Μια cloud πλατφόρμα ικανή να προσλαμβάνει, να αποθηκεύει, να οργανώνει, να αξιολογεί και να διατηρεί μεγάλα δεδομένα που συλλέγονται από τον οργανισμό σας. Η πλατφόρμα είναι ειδικά σχεδιασμένη για τις ανάγκες επιφανειακού ελέγχου στις βιομηχανίες. Το AI DMS διασφαλίζει την ακρίβεια των δεδομένων, τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα για πολλαπλές χρήσεις, αλλά και πολλαπλούς χρήστες. Η πλατφόρμα παρέχει συνδυάζει μία σειρά από βιομηχανικές λειτουργίες, όπως παρακολούθηση της παραγωγής σε πραγματικό χρόνο, διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου με προστιθέμενη αξία, καθώς και έξυπνες ειδοποιήσεις και αναφορές που βοηθούν στη λήψη αποφάσεων.

Περισσοτερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο
espa poster
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.