Καινοτόμα λύση ποιοτικού ελέγχου

για παραγωγή μαρμάρινων πλακών και πλακιδίων, τοποθέτηση σε παλέτες & παρακολούθηση από την αρχή έως το τέλος.

STONE 4.0

Ολοκληρωμένη λύση ποιοτικού ελέγχου στην παραγωγή πλακιδίων, την παλετοποίηση και την ιχνηλασιμότητα τους σε όλα τα στάδια. Αυτόματη διαλογή πλακιδίων και ακριβής εντοπισμός σφαλμάτων, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Υποστήριξη παλετοποίησης με τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας. Παρακολούθηση της παραγωγής σε πραγματικό χρόνο από στελέχη και πελάτες.

Η μοναδική λύση στον κόσμο που εγγυάται την αντικειμενική διαλογή φυσικών πετρών.

 


Παραγωγή

Πάρτε τον έλεγχο της παραγωγής σας και εντυπωσιάστε με τα αποτελέσματα

Υφιστάμενη Κατάσταση

Χειροκίνητη διαλογή με ανθρώπινα λάθη

Σφάλματα παλετοποίησης λόγω λανθασμένης διαλογής

Έλλειψη ιχνηλασιμότητας

Έλλειψη δεδομένων παραγωγής σε πραγματικό χρόνο

Συσσωρετικά κόστη παραγωγής και λειτουργίας

Οφέλη

 • Αυτόματη διαλογή με Νευρωνικά Δίκτυα
 • Εντοπισμός επιφανειακών σφαλμάτων
 • Ιχνηλασιμότητα Πλακιδίων – μοναδική ταυτότητα ποιότητας
 • Παρακολούθηση παραγωγής σε πραγματικό χρόνο
 • Αυτόματοποίηση διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας
 • Μεγάλα Δεδομένα και πολύτιμες πληροφορίες παραγωγής

Πωλήσεις & Μαρκετινγκ

Αξιοπιστία και Εμπιστοσύνη για τους Πελάτες σας

Υφιστάμενη Κατάσταση

Καθυστερήσεις στην παράδοση παραγγελιών

Επιστροφές λόγω λανθασμένης διαλογής

Οι πελάτες βλέπουν τα προιόντα κατά την παράδοση

Έλλειψη πληροφορίας από την παραγωγή

Ανάγκη για νέα εργαλεία πωλήσεων

Οφέλη

 • Παράδοση των σωστών πλακιδίων
 • Έγκαιρη παράδοση
 • Ιχνηλασιμότητα πλακιδίων σε πραγματικό χρόνο και προβολή μέσω Extranet
 • Δυνατότητα διεύσδυσης σε πιο απαιτητικές παγκόσμιες αγορές
 • Ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό

Υποδομές & Πληροφορική

Μεγάλα Δεδομένα
εύκολα και απλά

 

Τεχνολογίες που εδραιώνουν τη βιώσιμη ανάπτυξη

Υφιστάμενη Κατάσταση

Καταιγισμός εννοιών για την καινοτομία

Έλλειψη συστημάτων αυτόματης λήψης δεδομένων παραγωγής

Προκλήσεις αξιοποίησης δεδομένων

Οφέλη

 • Βιομηχανικές υποδομές IoT (IIoT)
 • Διαλειτουργικότητα / διασυνδεσιμότητα
 • Τεχνολογίες Αιχμής

Διοίκηση

Αυτοματισμός, Παραγωγικότητα,
Μείωση κόστους, Καινοτομία

 

Μετατρέψτε το εργοστάσιο σας σε Εργοστάσιο του Μέλλοντος

Υφιστάμενη Κατάσταση

Δυσκολίες Παραγωγής, Πωλήσεων και Μάρεκτινγκ

Προκλήσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Ανεπαρκής πληροφορία σε πραγματικό χρόνο

Επιφύλαξη στην επένδυση σε τεχνολογίες αιχμής

Οφέλη

 • Αύξηση Παραγωγής
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός
 • Επιχειρηματική Ευφυία
 • Μείωση Κόστους
 • Καινοτομία
 • Συμμετοχή στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση
Μετάβαση στο περιεχόμενο
espa poster
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.