Καινοτόμες λύσεις ποιοτικού ελέγχου για τη βιομηχανία

Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες οπτικής υπολογιστικής, μηχανικής μάθησης, τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης μεγάλων δεδομένων.

EXTRUSION 4.0

Πρωτοποριακή λύση μηχανικής όρασης για τον έλεγχο ποιότητας στις γραμμές διέλασης αλουμινίου. Μείωση των ελαττωματικών προφίλ, μείωση κόστους παραγωγής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης με τη χρήση νευρωνικών δικτύων στον ποιοτικό έλεγχο. Παρακολούθηση παραγωγής σε πραγματικό χρόνο και υποβοήθηση λήψης αποφάσεων με την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων.

Εγγυηθείτε στους πελάτες σας προϊόντα χωρίς ελαττώματα.Ποιοτικός Έλεγχος στη διέλαση αλουμινίου σε πραγματικό χρόνο


Παραγωγή

Πάρτε τον έλεγχο της παραγωγής σας και εντυπωσιάστε με τα αποτελέσματα

 

Εργαστείτε πιο εύκολα,
αποφύγετε τα ανθρώπινα λάθη, επιτρέψτε στις μηχανές να σας βοηθήσουν & επικεντρωθείτε στα σημαντικά θέματα

Υφιστάμενη Κατάσταση

Υψηλά ποσοστά ελαττωματικών προφίλ (scrap) στην πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή

Εντοπισμός σφαλμάτων με σημαντική καθυστέρηση

Συσσωρευτικά κόστη λειτουργίας και ανακύκλωσης

Ποιοτικός έλεγχος βασισμένος σε χειροκίνητες δειγματοληπτικές διαδικασίες

Οφέλη

 • Εντοπισμός και κατηγοριοποίηση σφαλμάτων με Νευρωνικά Δίκτυα
 • Εντοπισμός ανωμαλιών παραγωγής και αυτόματες ειδοποιήσεις
 • Παρακαλούθηση παραγωγής σε πραγματικό χρόνο
 • Εξοικονόμηση Υλικού
 • Αυτοματοποίηση διεργασιών διασφάλισης ποιότητας
 • Υποβοήθηση λήψης αποφάσεων

Πωλήσεις & Μάρκετινγκ

Αξιοπιστία και Εμπιστοσύνη για τους Πελάτες

Υφιστάμενη Κατάσταση

Καθυστερήσεις στις παραγγελίες

Επιστροφές παραγγελιών λόγω κακής ποιότητας προφίλ

Ελλειπής πληροφόρηση από την παραγωγή

Ανάγκη για νέα εργαλεία πωλήσεων

Οφέλη

 • Παράδοση ποιοτικών προϊόντων
 • Έγκαιρη παράδοση
 • Δυνατότητα διείσδυσης σε απαιτητικές παγκόσμιες αγορές
 • Υπεροχή έναντι του ανταγωνισμού

Υποδομές και Πληροφορική

Μεγάλα Δεδομένα Big Data
με τον πιο απλό τρόπο

Υφιστάμενη Κατάσταση

Έλλειψη καινοτομίας

Έλλειψη δεδομένων παραγωγής σε πραγματικό χρόνο

Ανεπαρκή εργαλεία υποβοήθησης της λήψης αποφάσεων

Οφέλη

 • Βιομηχανική Υποδομή Internet of Things (IIoT)
 • Διαλειτουργικότητα / Διασυνδεσιμότητα
 • Τεχνολογίες Αιχμής

Διοίκηση

Αυτοματισμός, Παραγωγικότητα,
Μείωση Κόστους, Καινοτομία

 

Μετατρέπψετε το εργοστάσιό σας σε Εργοστάσιο του Μέλλοντος

Υφιστάμενη Κατάσταση

Δυσκολίες Παραγωγής, Πωλήσεων και Μάρεκτινγκ

Προκλήσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Επιφύλαξη στην επένδυση σε τεχνολογίες αιχμής

Οφέλη

 • Αύξηση Παραγωγής
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός
 • Μείωση Κόστους
 • Καινοτομία
 • Συμμετοχή στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση