Καινοτομία χωρίς όρια

Εφαρμόζουμε τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες οπτικής υπολογιστικής και τεχνητής νοημοσύνης σε διαφορετικούς τομείς, δημιουργώντας μοναδικά πρωτότυπα με εμπορική απήχηση.

INNOVATIONS

featured
Project: EIT-Manufacturing – RIS-Intrapreneurship
Διάρκεια: Ιούλιος – Δεκέμβριος 2022

Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη και σε πραγματικό χρόνο καινοτόμα λύση που αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιότητας των κατεργασμένων εξαρτημάτων αλουμινίου στον κλάδο της Αυτοκινητοβιομηχανίας, με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης & Μηχανικής Μάθησης.

Takeaways
 • Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Μηχανική Μάθηση
 • Βιομηχανία4.0
 • Ανίχνευση ελαττωμάτων σε πραγματικό χρόνο
 • Παρακολούθηση παραγωγής σε πραγματικό χρόνο
 • Καινοτόμος λύση ποιοτικού ελέγχου
 • Εύκολη γενίκευση σε μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων αλουμινίου
featured
Project: Σύστημα μηχανικής όρασης, τεχνητής νοημοσύνης & υποδομής cloud για ευέλικτη διδασκαλία διαδικασιών συναρμολόγησης
Διάρκεια: Νοέμβριος 2021 - Αύγουστος 2022

Το έργο SpinEye αποσκοπεί στη δημιουργία και επίδειξη ενός παγκοσμίου κλάσης συστήματος για την ανίχνευση οπών βιδών σε διαφορετικού τύπου προϊόντα. Πιο συγκεκριμένα, σε προϊόντα της βιομηχανίας ηλεκτρονικών και αυτοκινήτων. Το έργο SpinEye αποτελείται από ένα σύστημα μηχανικής όρασης για συνεργατικά ρομπότ (cobot). Το σύστημα αυτό στοχεύει στην αυξημένη ποιότητα προϊόντος μέσω της εξάλειψης της ανάγκης χρήσης ακριβών εξαρτημάτων και του εύρωστου χειρισμού αβεβαιοτήτων.

Takeaways
 • Σύστημα μηχανικής μάθησης για συνεργατικά ρομπότ
 • Αυτοματοποιημένη συναρμολόγηση
 • Ενσωματωμένη διεπαφή διδασκαλίας
 • Ανίχνευση οπών βίδας σε πραγματικό χρόνο
 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Βιομηχανία 4.0
featured
Project: Έξυπνο Σύστημα Διαχείρισης Εργαστηρίων – SMART LAB 4.0
Διάρκεια: Οκτώβριος 2020 - Απρίλιος 2023

Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση ενός αυτοματοποιημένου και ολοκληρωμένου Έξυπνου Συστήματος Διαχείρισης Εργαστηρίων με βοηθητικά υποσυστήματα που επιτρέπουν την επικοινωνία με τα μηχανήματα (machine-to-machine), εξαλείφοντας το ανθρώπινο λάθος. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα κατασκευαστούν καινοτόμες μέθοδοι βαθιάς μάθησης (deep learning) που θα στηρίζονται στην ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας επαναληπτικών νευρωνικών δικτύων (recurrent neural network-RNN) δίνοντας έτσι τη δυνατότητα ανάλυσης των δεδομένων των διασυνδεδεμένων μηχανών, ώστε να καταστεί δυνατός ο εντοπισμός μη αναμενόμενης συμπεριφοράς (abnormal behavior detection).

Takeaways
 • Πληροφορίες των Εργαστηρίων σε Πραγματικό Χρόνο
 • Επικοινωνία μηχανών (machine-to-machine)
 • Παρακολούθηση σε Πραγματικό Χρόνο
 • Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Μηχανική Μάθηση
 • Industry 4.0
featured
Project: Εργοστάσιο Μαρμάρου του Μέλλοντος
Διάρκεια: Ιανουάριος 2020 έως Ιούνιος 2022

Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση ενός συστήματος οπτικής καταγραφής πλακών μαρμάρου συνεχούς ροής που έχει ως στόχο την αυτοματοποιημένη αναγνώρισησφαλμάτων και τη διαλογή (classification). Για το σκοπό αυτό, θα σχεδιαστούν καινοτόμες μέθοδοι βαθιάς μάθησης (deep learning) που θα στηρίζονται στην ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας συνελικτικών και
ανταγωνιστικών νευρωνικών δικτύων (Convolutional Neural και Generative Adversarial Networks), δίνοντας έτσι τη δυνατότητα ανάλυσης των πλακών μαρμάρου και τη συλλογή ποιοτικών χαρακτηριστικών και δεδομένων σχετικά με το σχήμα, την περίμετρο, τον όγκο ή και το χρώμα τους. Σημαντική παράμετρο αποτελεί η ενσωμάτωση και η ανάπτυξη επικουρικών υποσυστημάτων που θα προτείνουν βέλτιστους τρόπους κοπής της πλάκας και θα εξάγουν πληροφορίες των πλακών στους τελικούς πελάτες.

Takeaways
 • Αυτόματη Διαλογή Πλακών
 • Αυτοματοποιημένες Προτάσεις Βέλτιστης Κοπής
 • Εντπισμός Σφαλμάτων στις πλάκες σε Πραγματικό Χρόνο
 • Παρακολούθηση Παραγωγής σε Πραγματικό Χρόνο
 • Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Μηχανική Μάθηση
 • Industry 4.0
featured
Project: Ευφυές Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου για Προφίλ Αλουμινίου
Διάρκεια: Ιανουάριος 2021 - Σεπτέμβριος 2021

Το καινοτόμο έργο «Vigilant 4.0» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την ALUMIL Α.Ε. Η καινοτομία του αφορά στην εφαρμογή τεχνολογιών Μηχανικής Μάθησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με στόχο τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας παραγωγής προφίλ αλουμινίου. Το έργο συμβάλλει σημαντικά στη μετατροπή των εργοστασίων Διέλασης Αλουμινίου σε Εργοστάσια του Μέλλοντος. Στα αποτελέσματα αυτού του πειράματος έχουν καταγραφεί σημαντικά οφέλη και κέρδη για τους πελάτες, όπως μείωση του σκραπ, αποφυγή άσκοπης επεξεργασίας ελαττωματικών προφίλ καθώς και ταχύτερη ολοκλήρωσης της παραγγελίας.

Takeaways
 • Έλεγχος της ποιότητας της επιφάνειας των προφίλ σε πραγματικό χρόνο
 • Αυτόματη διαλογή προφίλ (ΟΚ – Επαναβαφή – Σκραπ)
 • Έλεγχος προφίλ από διαφορετικά κράματα, χρώματα και μήτρες
 • Ενημέρωση χειριστών για εντοπισμό ανωμαλιών
 • Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Μηχανική Μάθηση
 • Industry 4.0
featured
Project: Εργαλείο εύρεσης CAD Αρχείων με βάση τη γεωμετρική ομοιότητα
Διάρκεια: Νοέμβριος 2020 - Οκτώβριος 2021

Το καινοτόμο έργο «CAD Explorer» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την ALUMIL Α.Ε. Με την εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης, το CAD Explorer λειτουργεί ως μηχανή αναζήτησης σχεδίων με βάση τις γεωμετρικές ομοιότητες. Το σύστημα δέχεται ως είσοδο την εικόνα ενός νέου σχεδίου και επιστρέφει παρόμοια γεωμετρικά σχέδια που εντοπίζει στη βάση δεδομένων. Η χρήση του εργαλείου διευκολύνει τα Εμπορικά Στελέχη να ανακτούν γρήγορα τους σχετικούς κωδικούς για τους οποίους έχει ήδη ολοκληρωθεί η κοστολόγηση για παλαιότερη προσφορά. To CAD Explorer δεν αποθηκεύει CAD αρχεία, ενώ έχει χτιστεί με βάση το πρωτόκολλο IDS, ώστε να εξασφαλίσει την ασφάλεια των εταιρικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται. Τα αποτελέσματα του έργου υποδεικνύουν σημαντικά οφέλη για τους πελάτες, όπως είναι η μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης της προσφοράς, εξασφαλίζοντας υψηλή εμπιστοσύνη για την ασφαλή διαχείριση των εταιρικών δεδομένων.

Takeaways
 • Ανάκτηση σχεδίων CAD με βάση την εικόνα
 • Οπτική ομοιότητα με βάση τη γεωμετρία του σχεδίου
 • Μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης της προσφοράς
 • Εξάλειψη του χρόνου χειροποίητης αναζήτησης CAD αρχείων
 • Τεχνητή Νοημοσύνη / Μηχανική Μάθηση
 • Industry 4.0
featured
Project: Immersive Marathon Runner Application (IMRA)
Διάρκεια: Μάιος έως Δεκέμβριος 2019 - Ιούνιος έως Σεπτέμβριος 2020

To FLAME Future Media Internet (FMI) είναι μια πρωτοβουλία που εστιάζει στην ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος Media του Μέλλοντος, μέσα από έρευνα, πειραματισμό, συνεργασίες και καινοτόμες ιδέες.

Η D-Cube ανέλαβε τον σχεδιασμό και την εκτέλεση του πειράματος
IMRA που αφορά στην ανάπτυξη μιας καινοτόμας πλατφόρμας για τη δημιουργία περιεχομένου σε αγώνες δρόμου με τη χρήση υποδομών 5G.
Οι επιμέρους στόχοι του πειράματος είναι (i) η διάθεση μιας μοναδικής εφαρμογής για κινητά στους θεατές μαραθωνίου , (ii) η αξιοποίηση της πλατφόρμας FLAME με στόχο την επίτευξη βέλτιστης εμπειρίας των τελικών χρηστών, (iii) την εφαρμογή τεχνολογιών βαθειάς μάθησης στην υπό δοκιμή 5G πλατφόρμα, (iv) τη συλλογή στοιχείων ανατροφοδότησης στους εταίρους του έργου FLAME, με στόχο τη βελτίωση της τελικής τους πλατφόρμας και την ενσωμάτωση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης σε αυτήν.

Takeaways
 • Υποδομές 5G
 • Διαδραστική κάλυψη αγωνισμάτων
 • Εφαρμογές Crowdsourcing
 • Βαθειά Μάθηση σε streaming video
 • Έξυπνο video summarization
featured
Project: CYber physical aluminium extRUsion System (CYRUS)
Διάρκεια: Οκτώβριος 2018 έως Σεπτέμβριος 2019

Το DIATOMIC αποτελεί ένα εξειδικευμένο δίκτυο της πρωτοβουλίας Smart Anything Everywhere (SAE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αποτελεί ένα πανευρωπαικό τεχνολογικό και επιχειρησιακό οικοσύστημα που εστιάζει στην Υγεία, στην Αγροδιατρφή και στον τομέα της Βιομηχανίας. Απώτερος στόχος είναι η επιτάχυνση της προώθησης καινοτόμων ψηφιακών προιόντων και υπηρεσιών στην αγορά, από μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SMEs).

Η D-Cube σε συνεργασία με την εταιρία Ingenno με έδρα το Βερολίνο, επιλέχθηκαν για τον σχεδιασμό κα την ανάπτυξη ενός καινοτόμου πειράματος στον τομέα της Βιομηχανίας. Το πείραμα με την ονομασία CYRUS (CYber physical aluminium extRUsion System) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρωτότυπο ποιοτικού ελέγχου στη διέλαση αλουμινίου που αξιοποιεί τεχνολογίες οπτικής υπολογιστικής και μηχανικής μάθησης.

Takeaways
 • Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Μηχανική Μάθηση
 • Αναγνώριση σφαλμάτων σε πραγματικό χρόνο
 • Παρακολούθηση Παραγωγής σε πραγματικό χρόνο
 • Στατιστική ανάλυση προφίλ
 • Ψηφιακό Δίδυμο Διέλασης Αλουμινίου
 • Βιομηχανία 4.0
featured
Project: On-site training of INdustrial workers using AR Technology (INART)
Διάρκεια: Οκτώβριος 2018 έως Μάρτιος 2019

Το MIDIH “Manufacturing Industry Digital Innovation Hubs” είναι έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υποστηρίζει την καινοτομία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα της Ψηφιακής Βιομηχανίας.

Η D-Cube σχεδίασε και εκτέλεσε το πείραμα INART που αφορά στην ανάπτυξη ενός πρωτοποριακού συστήματος ψηφιακά υποβοηθούμενης συναρμολόγησης με τη χρήση τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality) σε βιομηχανικό περιβάλλον. Η διαδικασία συναρμολόγησης που υποστηρίζεται από εργαλεία επαυξημένης πραγματικότητας, σηματοδοτεί μια νέα εποχή μεθόδων συναρμολόγησης, βελτιώντας δραστικά τον τρόπο επικοινωνίας και απομακρυσμένης συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων στη βιομηχανία.

Το πείραμα εφαρμόστηκε με απόλυτη επιτυχία στο AIC (Automotive Intelligence Center) στο Μπιλμπάο της Ισπανίας και συγκεκριμένα στη συναρμολόγηση εργαλείων στην αυτοκινητοβιομηχανία .

Takeaways
 • Επαυξημένη πραγματικότητα
 • Βιομηχανική Εκπαίδευση
 • Απομακρυσμένη Βοήθεια στη βιομηχανία
 • Βιομηχανία 4.0
 • 3D Συναρμολόγηση
 • Κέντρα Ψηφιακής Καινοτομίας (DIH)
featured
Project: Μedia Επόμενης Γενιάς
Διάρκεια: Ιούλιος έως Σεπτέμβριος 2017

Το έργο TRIANGLE χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της πρωτοβουλίας Fire+. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός πρωτότυπου pre-5G περιβάλλοντος δοκιμών που θα βοηθήσει τους προγραμματιστές εφαρμογών και τους κατασκευαστές συσκευών στον αναδυόμενο τομέα των δικτύων 5G. Το περιβάλλον παρέχει εργαλεία δοκιμής και συγκριτικής αξιολόγησης εφαρμογών για εξυπνες συσκευές.

Στα πλαίσια του έργου, η D-Cube ανέλαβε την εκτέλεση στοχευμένου πειράματος που αφορούσε στην ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος προσομοίωσης αναμετάδοσης media μέσω του TRIANGLE testbed, σε πραγματικό χρόνο. Το πείραμα ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό καθώς συνδύαζε τη δυνατότητα live streaming δεδομένων εικονικής πραγματικότητας, με τους δικτυακούς και υπολοιγιστικούς περιορισμούς του περιβάλλοντος δοκιμών (testbed) του TRIANGLE.

Takeaways
 • 3D Περιεχόμενο μέσω δικτύων 5G
 • Ολοκληρωμένο περιβάλλον δοκιμών 5G
 • Εφαρμογή Εικονικού Θεατή
 • Automated Testing Adaptation
 • Μετάδοση δεδομένων εικονικής πραγματικότητας με 5G
 • Σύστημα Replay 3D περιεχομένου
 • Αξιολόγηση Ποιότητας Εμπειρίας 3D Streaming (QoE)
 • Αξιολόγηση Ποιότητας Απόδοσης 3D Streaming (QoS)
Μετάβαση στο περιεχόμενο
espa poster
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.