Έξυπνο Σύστημα Διαχείρισης Εργαστηρίων – SMART LAB 4.0

Έξυπνο Σύστημα Διαχείρισης Εργαστηρίων – SMART LAB 4.0

Έξυπνο Σύστημα Διαχείρισης Εργαστηρίων – SMART LAB 4.0

Μετάβαση στο περιεχόμενο
espa poster
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.