Σύστημα μηχανικής όρασης, τεχνητής νοημοσύνης & υποδομής cloud για ευέλικτη διδασκαλία διαδικασιών συναρμολόγησης

Σύστημα μηχανικής όρασης, τεχνητής νοημοσύνης & υποδομής cloud για ευέλικτη διδασκαλία διαδικασιών συναρμολόγησης