Σύστημα μηχανικής όρασης, τεχνητής νοημοσύνης & υποδομής cloud για ευέλικτη διδασκαλία διαδικασιών συναρμολόγησης

Σύστημα μηχανικής όρασης, τεχνητής νοημοσύνης & υποδομής cloud για ευέλικτη διδασκαλία διαδικασιών συναρμολόγησης

Σύστημα μηχανικής όρασης, τεχνητής νοημοσύνης & υποδομής cloud για ευέλικτη διδασκαλία διαδικασιών συναρμολόγησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο
espa poster
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.