Εργαλείο εύρεσης CAD Αρχείων με βάση τη γεωμετρική ομοιότητα

Εργαλείο εύρεσης CAD Αρχείων με βάση τη γεωμετρική ομοιότητα

Εργαλείο εύρεσης CAD Αρχείων με βάση τη γεωμετρική ομοιότητα

Μετάβαση στο περιεχόμενο
espa poster
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.