Καινοτόμο έργο ποιοτικού ελέγχου για τον κλάδο της Αυτοκινητοβιομηχανίας

Ολοκληρωμένη & σε πραγματικό χρόνο λύση για τη διασφάλιση ποιότητας των κατεργασμένων εξαρτημάτων αλουμινίου

Καινοτόμο έργο "EIT-Manufacturing-RIS-Intrapreneurship": Ολοκληρωμένη και σε πραγματικό χρόνο λύση για τη διασφάλιση της ποιότητας των κατεργασμένων εξαρτημάτων αλουμινίου στον κλάδο της Αυτοκινητοβιομηχανίας, με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης & Μηχανικής Μάθησης.
Βασικη περιγραφη

Το EIT-Manufacturing-RIS-Intrapreneurship αποτελεί ένα πρωτοποριακό σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου κατεργασμένων εξαρτημάτων αλουμινίου για την Αυτοκινητοβιομηχανία.

Το σύστημα επιφέρει ουσιαστικές και ριζικές εξελίξεις στην διαδικασία παραγωγής, αφού μέσω της ελαχιστοποίησης του scrap βελτιώνει σημαντικά την παραγωγικότητα, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Επιπλέον, μέσω της αύξησης της παραγωγικής δυναμικότητας διασφαλίζει την επιχειρηματική σταθερότητα και επιφέρει πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.

Το Προβλημα

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας σε κατεργασμένα εξαρτήματα αλουμινίου. Η ανάγκη αυτή είναι ακόμη μεγαλύτερη σε εξαρτήματα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Δομικά ελαττώματα στην επιφάνεια τέτοιου είδους κατεργασμένων εξαρτημάτων αλουμινίου συχνά επιφέρουν σημαντικό περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο και μπορούν να προκαλέσουν αλλεπάλληλες αντιδράσεις σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής των αυτοκινητοβιομηχανιών (tiers προμηθευτών, ασφαλιστικές εταιρίες, κατασκευαστές αυτοκινήτων, κτλ).

Ο στοχος και η λυση

Στόχος του καινοτόμου έργου είναι η INLINE αποτελεσματική επιθεώρηση των εξαρτημάτων πριν από τη μετάβαση στις εργασίες συναρμολόγησης.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η υψηλή απόδοση σε πραγματικό χρόνο, η προτεινόμενη λύση χρησιμοποιεί τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης.

Επιπλέον, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Ενεργούς Μάθησης (Active Learning) το σύστημα επιτυγχάνει να γενικεύσει την απόδοσή του σε μία μεγάλη γκάμα κατεργασμένων εξαρτημάτων αλουμινίου, με ελάχιστη έως καθόλου ανθρώπινη παρέμβαση.

Οι Μεθοδοι υλοποιησης

Το προτεινόμενο σύστημα:

  1. Προσφέρει επιθεώρηση επιφάνειας 360° στα εξαρτήματα αλουμινίου της αυτοκινητοβιομηχανίας, μέσω ενός καινοτόμου συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης.
  2. Σαρώνει τα εξαρτήματα αλουμινίου της αυτοκινητοβιομηχανίας, χρησιμοποιώντας ενσωματωμένους αισθητήρες τριών διαστάσεων (3D scanners). Με αυτό τον τρόπο συλλέγει λεπτομερείς πληροφορίες του πλέγματος του υλικού που διασφαλίζουν την μεγιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος.
Τα takeaways
Τεχνητή Νοημοσύνη
Μηχανική Μάθηση
Βιομηχανία 4.0
Ανίχνευση ελαττωμάτων σε πραγματικό χρόνο
Παρακολούθηση παραγωγής σε πραγματικό χρόνο
Καινοτόμος λύση ποιοτικού ελέγχου
Εύκολη γενίκευση σε μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων αλουμινίου
Τα οφελη

Οι πελάτες της αυτοκινητοβιομηχανίας και οι τελικοί χρήστες θα επωφεληθούν άμεσα και με πολλούς τρόπους από τη χρήση του παραπάνω καινοτόμου συστήματος.

Μεταξύ άλλων άμεση θα είναι η μείωση του κόστους παραγωγής και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Επιπλέον, η καινοτόμος φύση του προϊόντος θα αποφέρει μελλοντικά αύξηση του όγκου παραγωγής των εξαρτημάτων καθώς και μείωση των επιστροφών από τους πελάτες λόγω ελαττωματικών προϊόντων. Αναπόφευκτα, η αυτοματοποίηση των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου ενισχύει την ασφαλή εργασία ενώ παράλληλα θέτει νέα δεδομένα στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Ταυτοτητα Εργου
Έναρξη: Ιούλιος 2022
Διάρκεια: 6 μήνες
Funding Image
Μετάβαση στο περιεχόμενο